افزودنی بتن در کرمانشاه - پاوه - جوانرود

تعرفه تبلیغات در سایت
همواره میزان دقیق مصرف و مقاومت 24 ساعته باید بر اساس آزمایشهای کارگاهی تعیین گردد.حتماً پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی با کارشناسان فنی و واحد کنترل کیفیت شرکت مشورت فرمایید.0/5 تا 0/8 وزن سیمان مصرفی بسته به دمای هوا، زمان گیرش، طرح اختلاط و اسلامپ مورد نظر.این محصول پس از اختلاط کامل اجزاء به ب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49
همواره میزان دقیق مصرف و مقاومت 24 ساعته باید بر اساس آزمایشهای کارگاهی تعیین گردد.حتما پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی با کارشناسان فنی و واحد کنترل کیفیت شرکت مشورت فرمایید.1 تا 2 درصد وزن سیمان بسته به دمای هوا، زمان گیرش، طرح اختلاط و اسلامپ مورد نظر.این محصول دربتن های آماده باید در محل میکسر
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49
     همواره میزان دقیق مصرف و مقاومت 24 ساعته باید بر اساس آزمایشهای کارگاهی تعیین گردد      حتما پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی با کارشناسان فنی و واحد کنترل کیفیت شرکت مشورت فرمایید      اختلاط چند افزودنی مستلزم افزودن مجزای هر یک به مخلوط بتنی و با هماهنگی کامل با کارشناسان فنی می باشد      1
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49
 تهيه بتُن هایی با مقاومت فشاري، كششي، خمشي و سايشي بالاتر نسبت به بتن معمولی       تهیه سازه های بتنی در معرض شدید ذوب و انجماد       ایجاد بتن های مقاوم در برابر ضربه و تنش       تهیه بتن هایی مقاوم در برابر نفوذ کلرها، سولفات ها، نمک ها، ئیدروکسیدها و محلول های شیمیایی       تهیه بتن هایی مقاوم د
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49
     همواره میزان دقیق مصرف و مقاومت 24 ساعته باید بر اساس آزمایشهای کارگاهی تعیین گردد      حتما پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی با کارشناسان فنی و واحد کنترل کیفیت شرکت مشورت فرمایید      اختلاط چند افزودنی مستلزم افزودن مجزای هر یک به مخلوط بتنی و با هماهنگی کامل با کارشناسان فنی می باشد      مق
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49
همواره میزان دقیق مصرف و مقاومت 24 ساعته باید بر اساس آزمایشهای کارگاهی تعیین گردد. حتماً پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی با کارشناسان فنی و واحد کنترل کیفیت شرکت مشورت فرمایید. اختلاط چند افزودنی مستلزم افزودن مجزای هر یک به مخلوط بتنی و با هماهنگی کامل با کارشناسان فنی می باشد. 0/5 تا 1درصد وزن س
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49
همواره میزان دقیق مصرف و مقاومت 24 ساعته باید بر اساس آزمایشهای کارگاهی تعیین گردد.حتما پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی با کارشناسان فنی و واحد کنترل کیفیت شرکت مشورت فرمایید.0/5 تا 1/5 درصد وزن سیمان بسته به دمای هوا، زمان گیرش، طرح اختلاط و اسلامپ مورد دفتر فروش : کرمانشاه گذرنامه قدیم  (بلوار آل
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49
     همواره میزان دقیق مصرف  و مقاومت 24 ساعته باید بر اساس آزمایشهای کارگاهی تعیین گردد.      حتماً پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی با کارشناسان فنی و واحد کنترل کیفیت شرکت مشورت فرمایید.      3/0 تا 8/0 درصد وزن سیمان بسته به دمای هوا، طرح اختلاط و اسلامپ مورد نظر.      این محصول با استاندارد BS5
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49
      همواره میزان دقیق مصرف و مقاومت 24 ساعته باید بر اساس آزمایشهای کارگاهی تعیین گردد       حتما پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی با کارشناسان فنی و واحد کنترل کیفیت شرکت مشورت فرمایید       اختلاط چند افزودنی مستلزم افزودن مجزای هر یک به مخلوط بتنی و با هماهنگی کامل با کارشناسان فنی می باشد     
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49

تولید کلیه افزودنی بتن تحت نظارت و بازرسی بین المللی ARC می باشد.

مشاوره حضوری برای پروژه های شما به صورت رایگان توسط ما امکان پذیر است. فقط یک تماس 09187828900

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:49

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :